3c polonistyczno - biologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 Kr 328
wf-2/2 Ko Gim 2
j.niemiecki-1/5 #3n2 204
j.rosyjski-2/5 #R3 203 b
j.hiszpański-3/5 HA 310
j.francuski-5/5 #3f 202 a
wf-1/2 EJ Gim 1
j.angielski-2/2 Kr 328
r_angielski-2/2 Kr 328 r_biologia TY 203 a
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 Kr 328
wf-2/2 Ko Gim 2
fizyka ZW 201 wf-1/2 EJ Gim 1
j.angielski-2/2 Kr 328
wf-1/2 EJ Gim 1
j.angielski-2/2 Kr 328
chemia BR 202
3 9:40-10:25 religia Bo 109 matematyka KD 307 r_j.polski MB 301 fizyka ZW 201 j.angielski-1/2 Kr 328
informatyka-2/2 ŁD 315
4 10:35-11:20 historia AA 312 a religia Bo 109 r_j.polski MB 301 j.polski MB 301 matematyka KD 307
5 11:30-12:15 j.polski MB 301 r_biologia TY 203 a przedsięb. MD 205 godz.wych Kr 328 j.polski MB 301
6 12:25-13:10 geografia JK 313 biologia TY 203 a matematyka KD 307 historia AA 312 a j.polski MB 301
7 13:15-14:00 j.niemiecki-1/5 #3n2 204
j.hiszpański-3/5 HA 310
informatyka-1/2 ŁD 315
r_angielski-2/2 Kr 328
j.hiszpański-4/4 HA 310 r_angielski-1/2 Kr 328
wf-2/2 Ko Gim 2
u_um.interpe MF 112
8 14:05-14:50     j.hiszpański-4/4 HA 310 r_angielski-1/2 Kr 328 j.rosyjski-2/5 #R3 203 b
j.francuski-5/5 #3f 202 a
Obowiązuje od: 04-10-2022
Drukuj plan
wygenerowano 04.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum