312 Geografia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 IS 1d geografia
    IS 1a geografia
 
2 8:50- 9:35 IS 2a geografia
  IS 1a r_geografia
IS 4a r_geografia
 
3 9:40-10:25   IS 2e r_geografia
IS 1c geografia
IS 2a u-tur.i kraj
 
4 10:35-11:20   IS 2e geografia
IS 4e r_geografia
   
5 11:30-12:15   IS 4a r_geografia
IS 4e r_geografia
IS 2a godz.wych
IS 1d r_geografia
6 12:25-13:10     IS 2e geografia
IS 2a r_geografia
IS 1e geografia
7 13:15-14:00   IS 2a geografia
IS 1f geografia
IS 1e r_geografia
IS 3a u-tur.i kraj
Obowiązuje od: 04-10-2022
Drukuj plan
wygenerowano 04.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum