2e mundurowa-policyjna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_w o polic. ML 101 matematyka KK 306 j.angielski-1/2 M_ 204
j.angielski-2/2 K_ 101
j.polski R_ 214 u_szt. walki UR TENIS
2 8:50- 9:35 religia Bo 109 wf-1/2 ŚM Gim 6
wf-2/2 TZ Gim 5
matematyka KK 306 j.polski R_ 214 u_szt. walki UR TENIS
3 9:40-10:25 j.polski R_ 214 r_geografia IS 312 przedsięb. MD 205 j.niemiecki-1/2 M_ 204
j.niemiecki-2/2 EC 314
j.niemiecki-1/2 M_ 204
j.niemiecki-2/2 EC 314
4 10:35-11:20 matematyka KK 306 geografia IS 312 biologia 11 203 wf-1/2 ŚM Gim 6
wf-2/2 TZ Gim 5
religia Bo 109
5 11:30-12:15 r_wos BP 210 a j.polski R_ 214 informatyka-1/2 ŁD 315
informatyka-2/2 MJ 316
godz.wych KK 306 matematyka KK 306
6 12:25-13:10 biologia 11 203 chemia BR 202 geografia IS 312 j.angielski-1/2 M_ 204
j.angielski-2/2 K_ 101
historia AA 312 a
7 13:15-14:00 historia AA 312 a j.angielski-1/2 M_ 204
j.angielski-2/2 K_ 101
chemia BR 202 r_wos BP 210 a wf-1/2 ŚM Gim 6
wf-2/2 TZ Gim 5
8 14:05-14:50 KMP r_angielski-1/2 M_ 204
r_angielski-2/2 K_ 101
fizyka ZW 201 wos BP 210 a  
Obowiązuje od: 04-10-2022
Drukuj plan
wygenerowano 04.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum