1fg 1fg polonistyczno - biologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   geografia JK 313 przedsięb. MD 314 j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 IJ 305
j.niemiecki-2/4 #1N1 205
j.rosyjski-3/4 #R1g 203 b
j.francuski-4/4 #F1g 202 a
2 8:50- 9:35 wf-1/2 Me Gim 3
wf-2/2 ŚM Gim 6
j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 IJ 305
religia MW 307 historia AA 312 a fizyka ZW 201
3 9:40-10:25 matematyka AR 212 przedsięb. MD 314 j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 IJ 305
j.polski AW 208 wf-1/2 Me Gim 3
wf-2/2 ŚM Gim 6
4 10:35-11:20 historia AA 312 a j.polski AW 208 matematyka AR 212 j.hiszpański-1/4 HA 310
informatyka-2/4 ŁD 315
j.polski AW 208
5 11:30-12:15 chemia 202 j.polski AW 208 wf-1/2 Me Gim 3
wf-2/2 ŚM Gim 6
godz.wych IJ 305 kultura AW 208
6 12:35-13:20 informatyka-1/4 ŁD 315
j.niemiecki-2/4 #1N1 205
j.rosyjski-3/4 #R1g 203 b
j.francuski-4/4 #F1g 202 a
matematyka AR 212 u-edu.filmow AW 208 matematyka AR 212 wos AA 312 a
7 13:25-14:10 religia MW 307   biologia GP 203 a e_dla_bezp KC 210 a  
8 14:15-15:00 j.hiszpański-1/4 HA 310        
Obowiązuje od: 17.02.2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum