1dg 1dg mundurowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   u_szt. walki UR TENIS j.niemiecki-2/4 #1N2 205 przedsięb. MD 314 j.rosyjski-3/4 #R1g 203 b
j.francuski-4/4 #F1g 202 a
2 8:50- 9:35 matematyka KK 306 j.polski TT 209 przedsięb. MD 314 matematyka KK 306 j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 KU 320
3 9:40-10:25 historia MK 305 a geografia JK 313 chemia HH 202 j.hiszpański-1/4 HA 310
informatyka-2/4 ŁD 315
matematyka KK 306
4 10:35-11:20 j.polski TT 209 j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 KU 320
j.polski TT 209 j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 KU 320
e_dla_bezp KC 210 a
5 11:30-12:15 religia MW 307 matematyka KK 306 j.polski TT 209 godz.wych MK 305 a historia MK 305 a
6 12:35-13:20 j.hiszpański-1/4 HA 310
j.rosyjski-3/4 #R1g 203 b
j.francuski-4/4 #F1g 202 a
wos MK 305 a biologia GP 203 a informatyka-1/4 ŁD 315
j.niemiecki-2/4 #1N2 205
wf-1/3 EJ Gim 1
wf-2/3 #WID Gim 5
wf-3/3 #WIC Gim 2
7 13:25-14:10 wf-1/3 EJ Gim 1
wf-2/3 #WID Gim 5
wf-3/3 #WIC Gim 2
kultura AW 208 fizyka ZW 201    
8 14:15-15:00 wf-1/3 EJ Gim 1
wf-2/3 #WID Gim 5
wf-3/3 #WIC Gim 2
  religia MW 307    
Obowiązuje od: 17.02.2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum