4b humanistyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_j.polski EP 211 j.niemiecki-1/4 #4N2 204
j.francuski-2/4 #4F 202 a
j.hiszpański-3/4 #4H 310
j.rosyjski-4/4 #4R 203 b
matematyka RO 213 matematyka RO 213 j.polski EP 211
2 8:50- 9:35 r_j.polski EP 211 j.polski EP 211 j.polski EP 211 matematyka RO 213 u-edu.teatra EP 211
3 9:40-10:25 r_angielski-1/2 ŁB 305
j.angielski-2/2 SA 302
matematyka RO 213 j.angielski-1/2 ŁB 305
j.angielski-2/2 SA 302
j.angielski-1/2 ŁB 305
j.angielski-2/2 SA 302
j.angielski-1/2 ŁB 305
r_angielski-2/2 SA 302
4 10:35-11:20 r_angielski-1/2 ŁB 305
r_angielski-2/2 SA 302
r_historia JE 305 a religia Bo 109 j.polski EP 211 religia Bo 109
5 11:30-12:15 wf-1/2 EJ Gim 1
wf-2/2 TZ Gim 5
historia JE 305 a r_historia JE 305 a godz.wych EP 211 historia JE 305 a
6 12:25-13:10   wf-1/2 EJ Gim 1
wf-2/2 TZ Gim 5
  j.niemiecki-1/4 #4N2 204
j.francuski-2/4 #4F 202 a
j.hiszpański-3/4 #4H 310
j.rosyjski-4/4 #4R 203 b
 
7 13:15-14:00       wf-1/2 EJ Gim 1
wf-2/2 TZ Gim 5
 
Obowiązuje od: 18-09-2023
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum