1b vlogrsko - medialna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia BU 109 bizn.i zarz. MD 205 r_wos RP 303 j.polski EP 211 j.angielski-1/2 321
j.angielski-2/2 210
2 8:50- 9:35 r_wos RP 303 matematyka KK 306 PANS / wos (1-2 co 2 tyg) j.polski EP 211 j.angielski-1/2 321
r_angielski-2/2 210
3 9:40-10:25 r_angielski-1/2 321
j.angielski-2/2 210
biologia TY 203 a Hist i teraź JE 305 a wf-1/2 TZ Gim 5
wf-2/2 ŚM Gim 6
e_dla_bezp TY 203 a
4 10:35-11:20 muzyka ZA 112 j.polski EP 211 PANS / HiT (3-4 co 2 tyg) matematyka KK 306 matematyka KK 306
5 11:30-12:15 j.polski EP 211 geografia JK 313 fizyka ZW 201 godz.wych ŁD 315 wf-1/2 TZ Gim 5
wf-2/2 ŚM Gim 6
6 12:25-13:10 historia JE 305 a j.niemiecki-1/4 #1N 314
j.francuski-2/4 #1F 202 a
j.hiszpański-3/4 HA 310
PANS / fizyka (6-7 co 2 tyg) religia BU 101 Hist i teraź JE 305 a
7 13:15-14:00 wf-1/2 TZ Gim 5
wf-2/2 ŚM Gim 6
j.angielski-1/2 321
informatyka-2/2 ŁD 315
  historia JE 305 a chemia BR 202
8 14:05-14:50   informatyka-1/2 ŁD 315
j.angielski-2/2 210
  j.niemiecki-1/4 #1N 314
j.francuski-2/4 #1F 202 a
j.hiszpański-3/4 HA 310
 
Obowiązuje od: 18-09-2023
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum