1a językowo - turystyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka ZW 201 j.polski EP 211   religia BU 101 e_dla_bezp ŁY 210 a
2 8:50- 9:35 wf-1/2 Zi Gim 4
j.angielski-2/2 Kr 328
Hist i teraź JE 305 a u_wf AN Zi Gim 4 chemia HH 202 wf-1/2 Zi Gim 4
informatyka-2/2 ŁD 315
3 9:40-10:25 wf-1/2 Zi Gim 4
j.angielski-2/2 Kr 328
historia JE 305 a bizn.i zarz. MD 205 j.angielski-1/2 210
j.francuski-2/2 TM 202 a
u_kul.śródz HA 310
4 10:35-11:20 matematyka KK 306 j.francuski-1/2 TM 202 a
wf-2/2 Zi Gim 4
j.polski EP 211 j.angielski-1/2 210
r_francuski-2/2 TM 202 a
historia JE 305 a
5 11:30-12:15 muzyka ZA 112 r_francuski-1/2 TM 202 a
wf-2/2 Zi Gim 4
j.polski EP 211 godz.wych TM 202 a j.francuski-1/2 TM 202 a
r_angielski-2/2 Kr 328
6 12:25-13:10 j.polski EP 211 u-tur.i kraj JK 313 matematyka KK 306 informatyka-1/2 ŁD 315
wf-2/2 Zi Gim 4
j.francuski-2/2 TM 202 a
7 13:15-14:00 religia BU 101 r_angielski-1/2 210
j.angielski-2/2 Kr 328
geografia JK 313 matematyka KK 306  
8 14:05-14:50 j.angielski-1/2 210 Hist i teraź JE 305 a biologia TY 203 a    
Obowiązuje od: 18-09-2023
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum